Fas 1

From Holy Ontsby Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Fas 1 är en säkerhetsplan konstruerad av Radam Smetenskij och Lusk Heedman.

Planen är sekretessbelagd och inte känd för allmänheten, men läckt material pekar på att planen är en skyddsåtgärd ifall ett stort hot mot de båda rikena uppstår.

Andra säkerhetsplaner

Fas 2