Garantin

From Holy Ontsby Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
"Får vi tag på lasermannen ska han dö. Guaranteed." -Rosengårdsbor utlyser garantin på Lasermannen II

Garantin är ett löfte som när det har utlysts, så kommer det att inträffa någon gång i framtiden. Ej att förväxla i så kallade "falska garantier" som t.ex. affärer kör med. Vid flertalet gånger har de inte uppfyllt sina garantier, medan en riktig garanti alltid uppfylls förr eller senare.

Garantin som dödsdom

Garantin kan användas för att markera en person för likvidering, något som ofta sker i Soviet-Unionen.