Jättekopp

From Holy Ontsby Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Jättekopp.jpg

Jättekoppar var vanliga i det antika Kina. De ansågs vara heliga och kejsaren lät gjuta några kopior i naturlig storlek för att begravas tillsammans med Terrakotta-armén.

De koloniserande Européerna stal dock de flesta jättekoppar under 1800-talet, och istället för att hantera dem som heliga artefakter så föredrog de att använda de som té-servis.